Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador, en nuestra Política de cookies
Sala de prensa

Sala de prensa

Emalcsa lidera o proxecto de innovación iEcoCity, para a mellora ambiental do comercio local e o conxunto da cidade

Noticias |

Emalcsa lidera iEcoCity, un innovador proxecto de mellora ambiental para pemes e para a cidade, xunto cun consorcio de empresas coruñesas. Foi seleccionados entre máis de 120 para recibir financiamento de Fondos Europeos FEDER, a través da convocatoria Conecta-Peme, xestionada pola Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia (GAIN). Foi presentado o 27 de xaneiro nas oficinas de Emalcsa, na Casa da Auga.

O proxecto foi impulsado por Emalcsa e as empresas Tecdesoft e Valora. Tamén conta coa colaboración do CITIC e o CETIM, ademais das compañías Sicasoft e Ilux. A súa meta é concienciar ao pequeno comercio da súa capacidade de mellorar no terreo da eficiencia enerxética, axudando a monitorizar o seu gasto de auga, electricidade, gas e outros recursos, para facelo máis sustentable, ao mesmo tempo que o converten nunha vantaxe competitiva para eles e a súa contorna.

iEcoCity arrinca cun orzamento superior ao millón de euros,  e pretende axudar a mellorar a eficiencia enerxética do comercio urbano, a gran empresa invisible. Ao tratarse dun sector disperso e con pouca capacidade investidora, adoita pasar desapercibido nas análises ambientais, pero ten un considerable impacto. A Coruña ten máis de 23.000 negocios en activo, que poden axudar moito na loita contra o cambio climático.

Así, o proxecto baséase no deseño, desenvolvemento e implementación dunha ferramenta para a xestión da pegada de carbono, a pegada hídriga e a relación auga-enerxía en actividades comerciais de contornas urbanas, que achegue información de valor para a toma de decisións en corporacións municipais, pemes e cidadanía. A ferramenta iEcoCity permitirá, a través de cadros de mando:

  • Aos negocios e comercios compararse cos seus homólogos, co fin de coñecer a súa situación no contexto urbano no que se atopa.
  • Aos cidadáns visualizar facilmente o grao de desempeño en sustentabilidade do tecido comercial da súa cidade e a súa evolución temporal, sectorial e espacial.
  • Ser un elemento de conexión entre o goberno municipal e o tecido empresarial, con información en tempo real sobre a situación da cidade, o que permitirá deseñar políticas públicas máis certeiras, para unha rápida e efectiva consecución da mellora en sustentabilidade para toda a cidade.

Este proxecto enmárcase dentro do impulso da economía baixa en carbono e as cidades verdes, e está aliñado coas accións que se desenvolverán desde a nova Oficina Municipal para o Cambio Climático. Ademais a actuación pretende desenvolver un selo específico de ecoinnovacion para aqueles negocios e comercios que participen na actividade, para facer público o seu compromiso co medio ambiente e o benestar.

Presentación na Casa da Auga

Ao acto de presentación, celebrado e 27 de xaneiro, acudiron unha vintena de persoas, representantes de empresas e concellos, que foron recibidas polo director xeral de Emalcsa, Jaime Castiñeira.

Estiveron representadas a Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia (GAIN), Valora, Tecdesof, o Grupo Modes-CITIC, CETIM, Ilux,  a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), a Deputación da Coruña,  e os concellos de Carballo, Verín, Curtis, O Grove, Betanzos, Cangas, Culleredo, Oleiros, Cambre, Carral, Sada e Ribadumia.

Na súa intervención, Jaime Castiñeira destacou que o desenvolvemento de iEcoCity forma parte do compromiso de Emalcsa coa sustentabilidade, por tratarse dunha empresa pública que vai máis aló das simples tarefas de xestión e subministración. "O uso racional da auga e a enerxía son vectores fundamentais para controlar o cambio climático. Por iso, temos a obriga a definir estratexias que integren obxectivos ambientais con novos modelos de consumo, e as empresas, administracións e cidadanía deben traballar conxuntamente para logralo", engadiu o director xeral de Emalcsa. 

  • Presentación iEcoCity
  • Presentación iEcoCity
  • Presentación iEcoCity
  • Presentación iEcoCity
  • Presentación iEcoCity
  • Presentación iEcoCity
  • Presentación iEcoCity

Últimas noticias

+

EMALCSA garante a seguridade do subministro de auga a fogares e empresas

Despois de recibir varias consultas, desde a Empresa Municipal de Augas da Coruña, EMALCSA, aclárase que os estudos publicados recentemente fan referencia de forma exclusiva á presenza de restos de Covid-19 en augas residuais dos sumidoiros de fecais, polo que se garante a seguridade da agua que subministra á cidade e a varios concellos da área metropolitana, que cumpre con todos os parámetros recomendados pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e outros organismos internacionais. Estes avalan en base ás evidencias científicas dispoñibles que os tratamentos de filtración e desinfección que utiliza EMALCSA eliminan ou inactivan o coronavirus, polo tanto, o servizo que chega a  fogares e empresas é seguro.

A día de hoxe, existe consenso en distintas entidades científicas, como a Organización Mundial da Saúde, o ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e a EPA (Environmental Protection Agency) sobre que o virus non foi detectado en augas de consumo cando están tratadas con filtración e desinfección, tal e como aplica EMALCSA. Así, desde a Empresa Municipal destácase que o seu actual tratamento de desinfección de augas garante un axeitado nivel de protección, facendo que a súa auga sexa segura tanto para beber como para cociñar  ou o uso hixiénico.

Desde o mesmo momento en que se declarou o Estado de Alarma, EMALCSA puso en marcha un Plan de Continxencia, que permite asegurar a actividade nas plantas de producción, incluído o laboratorio de calidade da auga, con protocolos de traballo ben definidos e en plena consonancia coas medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e a administración pública.

+

O ministerio de Sanidade considera a EMALCSA "operador de servizos esenciais"

A Empresa Municipal de Augas da Coruña (EMALCSA) é unha das entidades ás que se dirixe a Orden SND/274/2020 do 22 de marzo que hoxe publica o Boletín Oficial do Estado (BOE), na que, baixo a sinatura do ministro de Sanidade Salvador Illa, ínstase a tomar “medidas tendentes a evitar posibles problemas de saúde mediante a garantía dos niveis de salubridade e hixiene tanto no subministro da auga como nos servizos de saneamento das augas residuais urbanas”.

Deste xeito, Emalcsa pasa a ser considerada “operadora de servizos esenciais” e así tamén poderá dispor dos produtos, substancias e materiais hixiénicos necesarios para garantir o cumprimento da normativa sanitaria aplicable ás augas de consumo humano. A Orde ministerial deriva do Real Decreto-Lei 8/2020, que sinala as medidas dirixidas a facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 e establece que o subministro de auga potable para o consumo humano é un servizo esencial, que debe quedar garantido, especialmente nas actuais circunstancias.

EMALCSA asumiu estas diretrices desde o primeiro momento e mantén con total normalidade o subministro e a calidade da auga, ao que tras a Orde ministerial, en vigor namentres dure o Estado de Alarma, suma o acceso aos combustibles básicos para poder realizar o servizo nas condicións esixidas así como o permiso para dispor das existencias propias. Ademais, aválase o acceso de EMALCSA ao aprovisionamento dos produtos e materiais hixiénicos necesarios para o servizo, como xel hidroalcóholico, bactericidas, líquidos desinfectantes, mascarillas, ou traxes desechables.

Por último, segundo o publicado no BOE, corresponderá á administración autonómica ditar as resolucións, disposicións e instruccións necesarias para garantir a eficacia desta Orde.

+

COMUNICACIÓN EMALCSA CORINAVIRUS

Emalcsa asume a súa responsabilidade coa sociedade

pondo en marcha un Plan de Continxencia

pola crise do COVID-19.

A Empresa Municipal de Augas da Coruña e as Autoridades Municipais, puxeron en marcha un plan de continxencia que permite garantir a subministración á poboación da Coruña e concellos da área metropolitana, ao asumir a responsabilidade co Plan de Emerxencia Nacional.

A posta en marcha das medidas decretadas polo Goberno da nación en relación á crise do Coronavirus supuxo un reto para a compañía pública de face a manter o servizo e ao mesmo tempo organizar o traballo de modo que se reduza o número de persoas traballadores expostas, establecendo regras para evitar e reducir a frecuencia e o tipo de contacto de persoa a persoa e clientes.

O Plan de Continxencia, preparado polo Comité de Riscos de EMALCSA, permite manter o servizo grazas ao compromiso dos seus traballadores e o alto grao tecnolóxico que a compañía adquiriu nos últimos anos. Esta situación permite que moitos dos procesos da compañía poidan ser controlados *remotamente e en canto á atención ao cidadán case todas as xestións poderán seguir realizándose con normalidade a través da oficina virtual (www.emalcsa.es), e o teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22.

Durante polo menos 15 días, só permanecerán en activo o persoal de produción estritamente necesario, organizado en quendas de traballo nas plantas de produción, incluído laboratorio de calidade da auga, o e persoal de avarías para continxencias maiores en grupos *preestablecidos e con protocolos de traballo ben definidos, en atención ás medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e goberno. A oficina comercial permanecerá pechada, pero mantendo a actividade a través dos medios citados previamente. Durante estes 15 días limitaranse os labores de lectura e xestión de contadores, salvo emerxencias ou falta de subministración que se atenderán baixo demanda no teléfono de atención ao cliente. O persoal de oficina fará as súas funcións mediante a habilitación progresiva das ferramentas de teletraballo. Durante os próximos días rogamos aos cidadáns que limiten as súas xestións, ao suspender temporalmente os prazos administrativos.

Dende EMALCSA animamos aos cidadáns a permanecer nas súas casas, co compromiso de todos os traballadores para que non lles falte a auga de calidade e na cantidade habitual, lembrando sempre facer un uso responsable do recurso co fin de garantir o servizo e manter o nivel de calidade da auga fornecida.

Lembramos que calquera dúbida poden resolvela no noso teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22