Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidade técnica, non recaba ni cede datos de carácter persoal dos usuarios sin o seu coñecemento. Sin embargo, contén ligazóns a sitios web de terceiros con políticas de privacidade alleas á de Emalcsa que vostede poderá decidir se acepta ou non cando acceda a eles.
Pode obter máis información, ou ben coñecer como cambiar a configuración do seu navegador, na nosa Política de cookies
Aceptar Denegar Configurar
Convocatorias de emprego

Convocatorias de emprego

Publicaranse neste apartado as bases das convocatorias externas de emprego de prazas ofertadas por EMALCSA.

Emalcsa publica as bases de convocatoria externa para a provisión dunha praza  de auxiliar administrativo/a ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Publícase tamén a composición do Tribunal.

O prazo e presentación de solicitudes recóllese nas bases (15 días naturais contados a partires do día seguinte á publicación destas bases no BOP).

A data de publicación das bases no BOP de A Coruña é o 5 de maio de 2023 (bop nº 85)

 

 

 

Emalcsa publica  nota informativa na que se recolle o baremo definitivo así como a convocatoria, criterios e ponderación das persoas que poden presentarse á entrevista persoal correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida como enxeñeiro/a ao servizo de Emalcsa.

 

Habilítase o prazo de dez días naturais para presentar as alegacións/reclamacións á listaxe de valoración provisional de méritos de formación e experiencia laboral na fase de concurso correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de enxeñeiro/a industrial ao servizo de Emalcsa.

Neste prazo non se admitirán novos méritos nin nova documentación, tan só aclaración aos méritos xa alegados e documentación xa presentada no prazo establecido para iso.  

Publícase nota informativa e valoración provisonal dos méritos da formación e experiencia laboral correspondente á convocatoria externa  para a provisión dunha praza indefinida de enxeñeiro ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Emalcsa publica nota informativa que inclúe a calificación definitiva da proba da fase de oposición e os prazos e criterios de apertura da fase de méritos correspondiente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de enxeñeiro/a industrial ao servizo de Emalcsa

 

Habilítase o prazo de dez días naturais para presentar as alegacións/reclamacións á listaxe de valoración provisional na fase de oposición correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de enxeñeiro/a industrial ao servizo de Emalcsa.

 

Emalcsa publica  nota informativa coa valoración provisional das cualificacións obtidas polas persoas que superaron a proba teórico-práctica. Xunto coa nota informativa publícase a plantilla corrixida.

 

Emalcsa publica nota informativa coa relación provisional de persoas que superaron a proba teórico-práctica realizada o pasado 9/11/2022 correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza de ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación (BOP nº112 do 14/6/22)

Emalcsa publica de novo correxida a plantilla de respostas oficial do exame tipo test da convocatoria externa de ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL realizada o pasado mércores 11-9-2022, ao detectarse un erro na pregunta 2. Por erro apareceu a d como correcta cando a resposta correcta é a c.

Publícase nota informativa onde se inclúe a cualificación final do concurso oposición, a listaxe das persoas que aprobaron a presente convocatoria por orde de puntuación e a designación de persoa candidata seleccionada na convocatoria externa para a provision dunha praza indefinida de controller ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación (bop 15/12/2021)

Emalcsa publica nota informativa coas puntuacións obtidas polas persoas  aspirantes na fase de entrevista correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de CONTROLLER ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Emalcsa publica as instrucións entregadas así como o plantilla de respostas oficial do exame tipo test realizado o mércores 9-11-2022 e correspondente á Convocatoria externa para a provisión dunha praza de ENXEÑEIRO INDUSTRIAL ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación (BOP nº112 do 14/6/22).

Emalcsa publica nota informativa relativa ao CAMBIO NA DATA DO EXAME da Convocatoria externa para a provisión dunha praza de ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación (BOP nº112 de data 14/6/22).

A nova data de exame será o mércores 9 de novembro de 2022 ás 9 h nas oficinas de Emalcsa na Casa del Agua (rúa Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña).

Emalcsa publica nota informativa coa duración, criterios e ponderación da entrevista así como a data, hora e lugar da convocatoria á mesma das persoas aspirantes correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

De acordo coas bases da convocatoria externa para a provisión dunha praza de controller ao servizo de EMALCSA (bop 15/12/2021), publícase a listaxe de persoas aspirantes que obtiveron as mellores puntuacións na fase de oposición e concurso por méritos e experiencia, e que, de acordo co establecido nas devanditas bases, poderán acceder ao último apartado da fase de concurso, a entrevista persoal.

A duración, criterios e ponderación así como a data e lugar da entrevista publicaranse a través da páxina web, cunha antelación mínima de cinco días. 

De acordo coas bases da convocatoria e transcorrido o prazo de alegacións/reclamacións á valoración de méritos, o tribunal procede á publicación da baremación definitiva dos méritos de formación e experiencia laboral correspondentes á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación (bop 15/12/2021).

Emalcsa publica a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas á Convocatoria externa para a provisión dunha praza de ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación (BOP Nº 112 de data 14/6/22).

A data do exame será o 27 de outubro de 2022 nas oficinas de Emalcsa en Cásaa da auga (rúa Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña). A nota informativa coa hora e instrucións da proba publicarase no prazo máis breve posible

Habilítase o prazo de dez días naturais, contados a partir do día seguinte a esta publicación, para presentar as alegacións/reclamacións á valoración provisional dos méritos de formación e experiencia laboral publicados o pasado día 19 de agosto e correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación (bop 15/12/2021).

Emalcsa publica  nota informativa coa listaxe definitiva das persoas que superaron a proba práctica correspondente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Así mesmo, na nota informativa infórmase da apertura do prazo de 7 días naturais (do 2 ao 8 de agosto de 2022, ambas datas inclusive) para a presentación da documentación requirida para a fase de concurso.

A documentación deberá enviarse por correo electrónico á seguinte dirección de correo: convocatoriasempleo@emalcsa.es

A documentación de méritos presentada noutro prazo ou medio diferente ao indicado non se terá en conta para todos os efectos.

Calquier dúbida ou aclaración en relación có proceso deberá enviarse ao correo  convocatoriasempleo@emalcsa.es