Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidade técnica, non recaba ni cede datos de carácter persoal dos usuarios sin o seu coñecemento. Sin embargo, contén ligazóns a sitios web de terceiros con políticas de privacidade alleas á de Emalcsa que vostede poderá decidir se acepta ou non cando acceda a eles.
Pode obter máis información, ou ben coñecer como cambiar a configuración do seu navegador, na nosa Política de cookies
Aceptar Denegar Configurar
Convocatorias de emprego

Convocatorias de emprego

Publicaranse neste apartado as bases das convocatorias externas de emprego de prazas ofertadas por EMALCSA.

Emalcsa publica as instrucións entregadas así como a plantilla de respostas oficial da proba de coñecementos realizada o 30 de novembro de 2023 e correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/Á o servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación.

 

Publícase nota informativa relativa á proba de coñecementos correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación.

Publícase nota informativa e listaxe das persoas admitidas á proba de coñecementos correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación.

 

 

Infórmase que a proba de coñecementos teórico-práctica correspondente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a ao servizo de Emalcsa, terá lugar o xoves 30 de novembro de 2023 ás 10h. En breve publicarase nota informativa coas instrucións e localización onde se realizará a citada proba.

Emalcsa publica nota informativa coa calificación definitiva da proba de acreditación da lingua galega correspondiente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a ó servizo de Emalcsa.

Habilítase o prazo de dez días naturais para presentar as alegacións/reclamacións á listaxe de valoración provisional correspondente á proba de acreditación de coñecemento da lingua galega dentro da fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza  de auxiliar administrativo/a ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación.

 

Emalcsa publica nota informativa coa calificación provisional da proba de acreditación da lingua galega correspondiente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a ó servizo de Emalcsa.

 

Publícase nota informativa coas instruccións así como data, hora e lugar da proba de acreditación do coñecemento da lingua galega correspondiente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación

 

Publícase nota informativa e listado definitivo de persoas admitidas e excluidas relativo á Convocatoria externa para a provisión dunha praza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación (BOP Nº 85 de data 5/5/23)

 

Publícase nota informativa e listado provisional de persoas admitidas e excluidas relativos á Convocatoria externa para a provisión dunha praza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación (BOP Nº 85 de data 5/5/23)

O correo electrónico ao que deberán enviar a documentación de subsanación é: convocatoriasempleo@emalcsa.es

Para calquera dúbida ou aclaración en relación có listado publicado ou coa presente convocatoria deberán enviar un correo electrónico á seguinte dirección: convocatoriasempleo@emalcsa.es

Emalcsa publica nota informativa relativa á composición do Tribunal correspondente á convocatoria externa dunha praza de auxiliar administrativo/a  para Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación.

Emalcsa publica nota informativa coas puntuacións obtidas polas persoas  aspirantes na fase de entrevista correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de enxeñeiro/a ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. .

 

Publícase nota informativa onde se inclúe a cualificación final do concurso oposición, a listaxe das persoas que aprobaron a presente convocatoria por orde de puntuación, e a designación da persoa candidata seleccionada na convocatoria externa para a provision dunha praza indefinida de enxeñeiro/a industrial ao servizo de Emalcsa

Emalcsa publica as bases de convocatoria externa para a provisión dunha praza  de auxiliar administrativo/a ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Publícase tamén a composición do Tribunal.

O prazo e presentación de solicitudes recóllese nas bases (15 días naturais contados a partires do día seguinte á publicación destas bases no BOP).

A data de publicación das bases no BOP de A Coruña é o 5 de maio de 2023 (bop nº 85)

 

 

 

Emalcsa publica  nota informativa na que se recolle o baremo definitivo así como a convocatoria, criterios e ponderación das persoas que poden presentarse á entrevista persoal correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida como enxeñeiro/a ao servizo de Emalcsa.

 

Habilítase o prazo de dez días naturais para presentar as alegacións/reclamacións á listaxe de valoración provisional de méritos de formación e experiencia laboral na fase de concurso correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de enxeñeiro/a industrial ao servizo de Emalcsa.

Neste prazo non se admitirán novos méritos nin nova documentación, tan só aclaración aos méritos xa alegados e documentación xa presentada no prazo establecido para iso.  

Publícase nota informativa e valoración provisonal dos méritos da formación e experiencia laboral correspondente á convocatoria externa  para a provisión dunha praza indefinida de enxeñeiro ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Emalcsa publica nota informativa que inclúe a calificación definitiva da proba da fase de oposición e os prazos e criterios de apertura da fase de méritos correspondiente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de enxeñeiro/a industrial ao servizo de Emalcsa

 

Habilítase o prazo de dez días naturais para presentar as alegacións/reclamacións á listaxe de valoración provisional na fase de oposición correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de enxeñeiro/a industrial ao servizo de Emalcsa.

 

Emalcsa publica  nota informativa coa valoración provisional das cualificacións obtidas polas persoas que superaron a proba teórico-práctica. Xunto coa nota informativa publícase a plantilla corrixida.