Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador, en nuestra Política de cookies
Convocatorias de emprego

Convocatorias de emprego

Publicaranse neste apartado as bases das convocatorias externas de emprego de prazas ofertadas por EMALCSA.

De acordo coas bases da convocatoria externa para a provisión dunha praza de controller ao servizo de EMALCSA (bop 15/12/2021), publícase a listaxe de persoas aspirantes que obtiveron as mellores puntuacións na fase de oposición e concurso por méritos e experiencia, e que, de acordo co establecido nas devanditas bases, poderán acceder ao último apartado da fase de concurso, a entrevista persoal.

A duración, criterios e ponderación así como a data e lugar da entrevista publicaranse a través da páxina web, cunha antelación mínima de cinco días. 

De acordo coas bases da convocatoria e transcorrido o prazo de alegacións/reclamacións á valoración de méritos, o tribunal procede á publicación da baremación definitiva dos méritos de formación e experiencia laboral correspondentes á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación (bop 15/12/2021).

Emalcsa publica a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas á Convocatoria externa para a provisión dunha praza de ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación (BOP Nº 112 de data 14/6/22).

A data do exame será o 27 de outubro de 2022 nas oficinas de Emalcsa en Cásaa da auga (rúa Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña). A nota informativa coa hora e instrucións da proba publicarase no prazo máis breve posible

Habilítase o prazo de dez días naturais, contados a partir do día seguinte a esta publicación, para presentar as alegacións/reclamacións á valoración provisional dos méritos de formación e experiencia laboral publicados o pasado día 19 de agosto e correspondente á convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación (bop 15/12/2021).

Emalcsa publica  nota informativa coa listaxe definitiva das persoas que superaron a proba práctica correspondente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Así mesmo, na nota informativa infórmase da apertura do prazo de 7 días naturais (do 2 ao 8 de agosto de 2022, ambas datas inclusive) para a presentación da documentación requirida para a fase de concurso.

A documentación deberá enviarse por correo electrónico á seguinte dirección de correo: convocatoriasempleo@emalcsa.es

A documentación de méritos presentada noutro prazo ou medio diferente ao indicado non se terá en conta para todos os efectos.

Calquier dúbida ou aclaración en relación có proceso deberá enviarse ao correo  convocatoriasempleo@emalcsa.es

Publícase nota informativa e listado provisional de persoas admitidas e excluidas relativos á Convocatoria externa para a provisión dunha praza de INGENIERO/A INDUSTRIAL ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación (BOP Nº 112 de data 14/6/22)

O correo electrónico ao que deberán enviar a documentación de subsanación as persoas que se encontren no listado provisional de excluidos/as é: convocatoriasempleo@emalcsa.es

Para calquera dúbida ou aclaración en relación có listado publicado ou coa presente convocatoria deberán enviar un correo electrónico á seguinte dirección: convocatoriasempleo@emalcsa.es

 

Habilítase un prazo de dez días naturais previsto nas bases para presentar as alegacións /reclamacións ao listado de aprobados provisional das personas que teñen superado a  proba práctica correspondente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación (bop 15/12/2021).

Emalcsa publica nota informativa co listado provisional das persoas que teñen superada a proba práctica así correspondente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación

Publícase  NOTA INFORMATIVA do tribunal da CE externa de Emalcsa para a provisión da praza de operador/a ao servizo de Emalcsa (BOP 15/7/2021)

Emalcsa publica  nota informativa coa listaxe definitiva das persoas que teñen superada a proba teórica e poderán presentarse á proba práctica que terá lugar o próximo 29 de xuño ás 16 h correspondente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Emalcsa publica as bases da convocatoria externa para a provisión dunha praza  de inxeniero/a industrial ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Publícase tamén a composición do Tribunal .

O prazo e presentación de solicitudes recóllese nas bases (15 días naturais contados a partires do día seguinte á publicación destas bases no BOP).

A data de publicación das bases no BOP é o 14 de xuño de 2022 (bop nº 112)

Habilítase un prazo de dez días naturais previsto nas bases para presentar as alegacións /reclamacións ao listado de aprobados provisional das personas que teñen superado a proba teórica e poderán presentarse á proba práctica correspondente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación (bop 15/12/2021).

Emalcsa publica nota informativa co listado provisional das persoas que teñen superada a proba teórica e poderán presentarse á proba práctica así como a data, hora e lugar de realización da proba práctica correspondente á fase de oposición da convocatoria externa para a provisión dunha praza indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha bolsa de contratación.

Emalcsa publica a listaxe definitiva das personas admitidas e excluidas así como a nota informativa  onde se inclúe a convocatoria para a primeira proba da fase de oposición correspondente á Convocatoria externa para a provisión dunha praza de CONTROLLER ao servizo de Emalcsa (EMALCSA) e creación dunha bolsa de contratación (bop 15/12/2021)

Emalcsa publica nova composición do tribunal correspondiente á Convocatoria externa para a provisión dunha praza  indefinida de controller ao servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e creación dunha  bolsa de contratación.

 

CONVOCATORIA EXTERNA DUNHA PRAZA INDEFINIDA DE CONTROLLER :

O correo electrónico ao que deberán enviar a documentación de subsanación as persoas que se encontren no listado provisional de excluidos/as publicado o 24-03-2022 é:

convocatoriasempleo@emalcsa.es

Publícase nota informativa onde se inclúen as puntuacións definitivas obtidas polos aspirantes na fase de concurso-oposición e a designación do candidato seleccionado na convocatoria externa para a provision dunha praza indefinida de operador/a ao servizo de Emalcsa e creación dunha bolsa de contratación.

Publícase nota informativa onde se inclúen as puntuacións provisionais obtidas polos aspirantes na fase de concurso correspondente á convocatoria externa para a provision dunha praza  indefinida de operador/a ao servizo de Emalcsa.