Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador, en nuestra Política de cookies
Sala de prensa

Sala de prensa

'Machine Learning' para mellorar a xestión do sistema de auga urbano da área da Coruña

Noticias |

Como determinar canto abrir os sistemas de desaugadoiro (comportas e válvulas de descarga) dunha presa para dar un servizo óptimo á poboación e manter o caudal ecolóxico ao mesmo tempo que optimizamos as reservas?

Baixo este tipo de premisa xurdiu a participación de dúas empresas coruñesas: Improving Metrics, especializada en análises de datos e intelixencia artificial, e Emalcsa, empresa municipal de augas, no proxecto europeo Brain-IoT, enmarcado no programa Horizonte 2020 e financiado con 5 millóns de euros. A estas dúas súmase unha terceira, TECDESOFT, que colabora desde hai anos con Emalcsa no deseño e despregamento dos sistemas de monitorización, entre os que se inclúe toda a instrumentación da presa de Cecebre e o aplicativo SICA (Sistema Información Ciclo da auga) que o soporta.


En BRAIN-IoT, a infraestrutura de xestión da auga de Emalcsa utilízase como un conxunto de casos de uso que demostran como a plataforma e as ferramentas desenvolvidas por Improving Metrics, pódense utilizar para resolver escenarios do mundo real como, por exemplo, o funcionamento do desaugadoiro do encoro de Cecebre mediante a operación coas súas comportas e válvulas de desague.

Periodicamente determínase a cantidade de auga a aliviar da presa en función do gasto previsto, as necesidades de caudal ecolóxico e o nivel do encoro. Isto precisa a apertura das válvulas de desaugadoiro e as comportas para proporcionar un nivel óptimo de fluxo de auga ao río. Esta decisión baséase principalmente nas precipitacións (últimos días e prognóstico), o nivel actual de volume de auga na presa e os valores de días anteriores. Partindo destes datos, e facendo uso de modelos de Machine Learning, os expertos en intelixencia artificial de Improving Metrics desenvolveron algoritmos de aprendizaxe automática baseados en datos da presa dos últimos 40 anos, que Emalcsa ten almacenados na súa plataforma IoT SICA. Para iso, os datos dispoñibles e os resultados esperados para esa predición incorpóranse a un modelo de Machine Learning que se adapta, aprende e compórtase de forma equivalente a un conxunto de regras.

O proxecto está en fase de desenvolvemento e espérase poder probalo en outubro de 2019. Para iso Emalcsa e a UDC, coa colaboración do CITEEC e TECDESOFT está a construír un simulador de rede de distribución onde se verificará e calibrará o algoritmo sen que afecte o funcionamento da rede e poida comprometer a garantía de abastecemento.


Que é BRAIN-IOT?

Os obxectivos técnicos de BRAIN-IOT son lograr que dispositivos IoT heteroxéneos sexan capaces de cooperar en tarefas complexas, cun comportamento autónomo, a través de federacións altamente dinámicas e capaces de soportar operacións seguras e escalables. Ademais, aspira a establecer métodos seguros de Autenticación, Autorización e Contabilidade (AAA) en escenarios IoT, e proporcionar solucións para o control da privacidade. Deste xeito, está previsto desenvolver un sistema de integración rápida, que apoie o comportamento cooperativo intelixente e que permita a posta en marcha de aplicacións descentralizadas baseadas en IoT. A intención é ofrecer ferramentas que permitan a toma de decisións baseada en datos de forma autónoma e segura.

As aspiracións estratéxicas de BRAIN-IOT son demostrar a viabilidade dun enfoque totalmente descentralizado, a través dunha cooperación estreita entre comunidades internacionais abertas, e na que cada unha das partes (tanto axentes públicos como privados) poida decidir que combinación de plataformas IoT é a que se adapta mellor ás súas necesidades. Deste xeito, facilítase a competencia leal entre os provedores de produtos e servizos da Internet das Cousas, dispostos a formar parte de ecosistemas empresariais colaborativos, respectuosos coa privacidade e a propiedade dos datos.

Últimas noticias

+

EMALCSA garante a seguridade do subministro de auga a fogares e empresas

Despois de recibir varias consultas, desde a Empresa Municipal de Augas da Coruña, EMALCSA, aclárase que os estudos publicados recentemente fan referencia de forma exclusiva á presenza de restos de Covid-19 en augas residuais dos sumidoiros de fecais, polo que se garante a seguridade da agua que subministra á cidade e a varios concellos da área metropolitana, que cumpre con todos os parámetros recomendados pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e outros organismos internacionais. Estes avalan en base ás evidencias científicas dispoñibles que os tratamentos de filtración e desinfección que utiliza EMALCSA eliminan ou inactivan o coronavirus, polo tanto, o servizo que chega a  fogares e empresas é seguro.

A día de hoxe, existe consenso en distintas entidades científicas, como a Organización Mundial da Saúde, o ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e a EPA (Environmental Protection Agency) sobre que o virus non foi detectado en augas de consumo cando están tratadas con filtración e desinfección, tal e como aplica EMALCSA. Así, desde a Empresa Municipal destácase que o seu actual tratamento de desinfección de augas garante un axeitado nivel de protección, facendo que a súa auga sexa segura tanto para beber como para cociñar  ou o uso hixiénico.

Desde o mesmo momento en que se declarou o Estado de Alarma, EMALCSA puso en marcha un Plan de Continxencia, que permite asegurar a actividade nas plantas de producción, incluído o laboratorio de calidade da auga, con protocolos de traballo ben definidos e en plena consonancia coas medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e a administración pública.

+

O ministerio de Sanidade considera a EMALCSA "operador de servizos esenciais"

A Empresa Municipal de Augas da Coruña (EMALCSA) é unha das entidades ás que se dirixe a Orden SND/274/2020 do 22 de marzo que hoxe publica o Boletín Oficial do Estado (BOE), na que, baixo a sinatura do ministro de Sanidade Salvador Illa, ínstase a tomar “medidas tendentes a evitar posibles problemas de saúde mediante a garantía dos niveis de salubridade e hixiene tanto no subministro da auga como nos servizos de saneamento das augas residuais urbanas”.

Deste xeito, Emalcsa pasa a ser considerada “operadora de servizos esenciais” e así tamén poderá dispor dos produtos, substancias e materiais hixiénicos necesarios para garantir o cumprimento da normativa sanitaria aplicable ás augas de consumo humano. A Orde ministerial deriva do Real Decreto-Lei 8/2020, que sinala as medidas dirixidas a facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 e establece que o subministro de auga potable para o consumo humano é un servizo esencial, que debe quedar garantido, especialmente nas actuais circunstancias.

EMALCSA asumiu estas diretrices desde o primeiro momento e mantén con total normalidade o subministro e a calidade da auga, ao que tras a Orde ministerial, en vigor namentres dure o Estado de Alarma, suma o acceso aos combustibles básicos para poder realizar o servizo nas condicións esixidas así como o permiso para dispor das existencias propias. Ademais, aválase o acceso de EMALCSA ao aprovisionamento dos produtos e materiais hixiénicos necesarios para o servizo, como xel hidroalcóholico, bactericidas, líquidos desinfectantes, mascarillas, ou traxes desechables.

Por último, segundo o publicado no BOE, corresponderá á administración autonómica ditar as resolucións, disposicións e instruccións necesarias para garantir a eficacia desta Orde.

+

COMUNICACIÓN EMALCSA CORINAVIRUS

Emalcsa asume a súa responsabilidade coa sociedade

pondo en marcha un Plan de Continxencia

pola crise do COVID-19.

A Empresa Municipal de Augas da Coruña e as Autoridades Municipais, puxeron en marcha un plan de continxencia que permite garantir a subministración á poboación da Coruña e concellos da área metropolitana, ao asumir a responsabilidade co Plan de Emerxencia Nacional.

A posta en marcha das medidas decretadas polo Goberno da nación en relación á crise do Coronavirus supuxo un reto para a compañía pública de face a manter o servizo e ao mesmo tempo organizar o traballo de modo que se reduza o número de persoas traballadores expostas, establecendo regras para evitar e reducir a frecuencia e o tipo de contacto de persoa a persoa e clientes.

O Plan de Continxencia, preparado polo Comité de Riscos de EMALCSA, permite manter o servizo grazas ao compromiso dos seus traballadores e o alto grao tecnolóxico que a compañía adquiriu nos últimos anos. Esta situación permite que moitos dos procesos da compañía poidan ser controlados *remotamente e en canto á atención ao cidadán case todas as xestións poderán seguir realizándose con normalidade a través da oficina virtual (www.emalcsa.es), e o teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22.

Durante polo menos 15 días, só permanecerán en activo o persoal de produción estritamente necesario, organizado en quendas de traballo nas plantas de produción, incluído laboratorio de calidade da auga, o e persoal de avarías para continxencias maiores en grupos *preestablecidos e con protocolos de traballo ben definidos, en atención ás medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e goberno. A oficina comercial permanecerá pechada, pero mantendo a actividade a través dos medios citados previamente. Durante estes 15 días limitaranse os labores de lectura e xestión de contadores, salvo emerxencias ou falta de subministración que se atenderán baixo demanda no teléfono de atención ao cliente. O persoal de oficina fará as súas funcións mediante a habilitación progresiva das ferramentas de teletraballo. Durante os próximos días rogamos aos cidadáns que limiten as súas xestións, ao suspender temporalmente os prazos administrativos.

Dende EMALCSA animamos aos cidadáns a permanecer nas súas casas, co compromiso de todos os traballadores para que non lles falte a auga de calidade e na cantidade habitual, lembrando sempre facer un uso responsable do recurso co fin de garantir o servizo e manter o nivel de calidade da auga fornecida.

Lembramos que calquera dúbida poden resolvela no noso teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22