Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador, en nuestra Política de cookies
Sala de prensa

Sala de prensa

Emalcsa cumpre 40 anos

Noticias |

Hai 40 anos, o 7 de xullo de 1978, nacía a Empresa Municipal de Augas da Coruña (Emalcsa), que recolleu a testemuña da antiga Sociedad de Aguas de La Coruña S.A., que levaba desde 1903 abastecendo á cidade e a súa área metropolitana. A subministración de auga na Coruña, tal e como o entendemos na actualidade, ten xa 115 anos de historia.

 

Emalcsa foi inscrita no Rexistro mercantil polo notario Fernando Alba Puente, sendo alcalde José Manuel Liaño Flores, en cumprimento dun acordo daquela Corporación Municipal que se preparaba para a chegada da democracia. A súa antecesora, Aguas de La Coruña, S.A., comezou como empresa privada, e converteuse nunha compañía 100% municipal en 1967. Porén, seguía tendo unha estrutura administrativa propia do réxime privado, o que dificultaba tarefas como o axuste das tarifas. Por iso o Concello decidiu dar o paso de crear unha nova firma pública.


Unha historia de compromiso co servizo público

Neste catro décadas, Emalcsa tivo nove presidentes. Despois de José Manuel Liaño Flores viñeron Berta Tapia e Domingos Merino, o primeiro alcalde elixido democraticamente desde a Guerra Civil. Seguíronlles Francisco Vázquez, Federico de la Fuente, Javier Losada, Neves Vázquez, Carlos Negreira e, na actualidade, Xulio Ferreiro. Todos eles, de ideoloxías políticas moi diferentes, entenderon o valor de Emalcsa como empresa pública e apoiaron o seu crecemento e desenvolvemento.

Os primeiros Estatutos de Emalcsa contaban con 46 artigos detallando as responsabilidades e fins da empresa: "a prestación do servizo de abastecemento de augas á Cidade da Coruña e ao seu termo municipal. Tamén poderá atender discrecionalmente a dar o mesmo servizo aos municipios limítrofes, mediante os oportunos acordos". Un mandato ao que segue fiel 40 anos despois.

O primeiro documento aprobado foi un proxecto para o axuste dos prezos do servizo á realidade económica do momento. Grazas a esta medida, foi posible corrixir o déficit crónico no que se atopaba Aguas de La Coruña, S.A., e investir os beneficios na mellora do servizo. É nestes anos cando comeza a substitución de tubaxes de fibrocemento por outras de fundición, máis resistentes ás roturas.

A nova empresa adoptou a forma de Sociedade anónima (onde o Concello é propietario de todas as accións), cun capital inicial de 100 millóns de pesetas. O seu Consello de Administración tiña nove membros: O alcalde da Coruña como presidente, dous concelleiros da Corporación municipal e seis persoas elixidas polo Pleno do Concello en representación de entidades, asociacións e usuarios.


Un longo procedemento administrativo

O proceso de absorción da antiga empresa foi complicado. Ambas conviviron durante case once anos, ata que o 16 de febreiro de 1989 o alcalde Francisco Vázquez e o presidente do Consello de Administración, Federico de la Fuente, asinan a disolución de Aguas de La Coruña.

Catro décadas despois do seu nacemento, Emalcsa mantense como unha empresa totalmente pública, modelo de eficiencia na prestación de servizos e compromiso coa cidadanía. É herdeira dunha tradición de 115 anos, que comezou coa primeira traída de auga en 1903 e que continúa hoxe coas constantes da responsabilidade, a calidade, a innovación e a capacidade de adaptarse aos retos.

 

Últimas noticias

+

EMALCSA garante a seguridade do subministro de auga a fogares e empresas

Despois de recibir varias consultas, desde a Empresa Municipal de Augas da Coruña, EMALCSA, aclárase que os estudos publicados recentemente fan referencia de forma exclusiva á presenza de restos de Covid-19 en augas residuais dos sumidoiros de fecais, polo que se garante a seguridade da agua que subministra á cidade e a varios concellos da área metropolitana, que cumpre con todos os parámetros recomendados pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e outros organismos internacionais. Estes avalan en base ás evidencias científicas dispoñibles que os tratamentos de filtración e desinfección que utiliza EMALCSA eliminan ou inactivan o coronavirus, polo tanto, o servizo que chega a  fogares e empresas é seguro.

A día de hoxe, existe consenso en distintas entidades científicas, como a Organización Mundial da Saúde, o ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e a EPA (Environmental Protection Agency) sobre que o virus non foi detectado en augas de consumo cando están tratadas con filtración e desinfección, tal e como aplica EMALCSA. Así, desde a Empresa Municipal destácase que o seu actual tratamento de desinfección de augas garante un axeitado nivel de protección, facendo que a súa auga sexa segura tanto para beber como para cociñar  ou o uso hixiénico.

Desde o mesmo momento en que se declarou o Estado de Alarma, EMALCSA puso en marcha un Plan de Continxencia, que permite asegurar a actividade nas plantas de producción, incluído o laboratorio de calidade da auga, con protocolos de traballo ben definidos e en plena consonancia coas medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e a administración pública.

+

O ministerio de Sanidade considera a EMALCSA "operador de servizos esenciais"

A Empresa Municipal de Augas da Coruña (EMALCSA) é unha das entidades ás que se dirixe a Orden SND/274/2020 do 22 de marzo que hoxe publica o Boletín Oficial do Estado (BOE), na que, baixo a sinatura do ministro de Sanidade Salvador Illa, ínstase a tomar “medidas tendentes a evitar posibles problemas de saúde mediante a garantía dos niveis de salubridade e hixiene tanto no subministro da auga como nos servizos de saneamento das augas residuais urbanas”.

Deste xeito, Emalcsa pasa a ser considerada “operadora de servizos esenciais” e así tamén poderá dispor dos produtos, substancias e materiais hixiénicos necesarios para garantir o cumprimento da normativa sanitaria aplicable ás augas de consumo humano. A Orde ministerial deriva do Real Decreto-Lei 8/2020, que sinala as medidas dirixidas a facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 e establece que o subministro de auga potable para o consumo humano é un servizo esencial, que debe quedar garantido, especialmente nas actuais circunstancias.

EMALCSA asumiu estas diretrices desde o primeiro momento e mantén con total normalidade o subministro e a calidade da auga, ao que tras a Orde ministerial, en vigor namentres dure o Estado de Alarma, suma o acceso aos combustibles básicos para poder realizar o servizo nas condicións esixidas así como o permiso para dispor das existencias propias. Ademais, aválase o acceso de EMALCSA ao aprovisionamento dos produtos e materiais hixiénicos necesarios para o servizo, como xel hidroalcóholico, bactericidas, líquidos desinfectantes, mascarillas, ou traxes desechables.

Por último, segundo o publicado no BOE, corresponderá á administración autonómica ditar as resolucións, disposicións e instruccións necesarias para garantir a eficacia desta Orde.

+

COMUNICACIÓN EMALCSA CORINAVIRUS

Emalcsa asume a súa responsabilidade coa sociedade

pondo en marcha un Plan de Continxencia

pola crise do COVID-19.

A Empresa Municipal de Augas da Coruña e as Autoridades Municipais, puxeron en marcha un plan de continxencia que permite garantir a subministración á poboación da Coruña e concellos da área metropolitana, ao asumir a responsabilidade co Plan de Emerxencia Nacional.

A posta en marcha das medidas decretadas polo Goberno da nación en relación á crise do Coronavirus supuxo un reto para a compañía pública de face a manter o servizo e ao mesmo tempo organizar o traballo de modo que se reduza o número de persoas traballadores expostas, establecendo regras para evitar e reducir a frecuencia e o tipo de contacto de persoa a persoa e clientes.

O Plan de Continxencia, preparado polo Comité de Riscos de EMALCSA, permite manter o servizo grazas ao compromiso dos seus traballadores e o alto grao tecnolóxico que a compañía adquiriu nos últimos anos. Esta situación permite que moitos dos procesos da compañía poidan ser controlados *remotamente e en canto á atención ao cidadán case todas as xestións poderán seguir realizándose con normalidade a través da oficina virtual (www.emalcsa.es), e o teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22.

Durante polo menos 15 días, só permanecerán en activo o persoal de produción estritamente necesario, organizado en quendas de traballo nas plantas de produción, incluído laboratorio de calidade da auga, o e persoal de avarías para continxencias maiores en grupos *preestablecidos e con protocolos de traballo ben definidos, en atención ás medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e goberno. A oficina comercial permanecerá pechada, pero mantendo a actividade a través dos medios citados previamente. Durante estes 15 días limitaranse os labores de lectura e xestión de contadores, salvo emerxencias ou falta de subministración que se atenderán baixo demanda no teléfono de atención ao cliente. O persoal de oficina fará as súas funcións mediante a habilitación progresiva das ferramentas de teletraballo. Durante os próximos días rogamos aos cidadáns que limiten as súas xestións, ao suspender temporalmente os prazos administrativos.

Dende EMALCSA animamos aos cidadáns a permanecer nas súas casas, co compromiso de todos os traballadores para que non lles falte a auga de calidade e na cantidade habitual, lembrando sempre facer un uso responsable do recurso co fin de garantir o servizo e manter o nivel de calidade da auga fornecida.

Lembramos que calquera dúbida poden resolvela no noso teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22