Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador, en nuestra Política de cookies
Sala de prensa

Sala de prensa

A Telva tratou case 35 millóns de metros cúbicos de auga no 2017

Noticias |

Esta semana celebrouse a Xunta Xeral de Emalcsa, na que a nosa empresa pública realizou balance do traballo levado a cabo durante o ano 2017. Nese exercicio, a Estación de Tratamento de Auga Potable da Telva tratou 34,91 millóns de metros cúbicos de auga, un 2,84% máis que no ano anterior. O consumo incrementouse en similar medida: un total de 31,82 millóns de metros cúbicos, un 3,56% máis que o ano precedente, incrementándose nos segmentos doméstico (+0,8%) e non doméstico (+7,8%). O número de clientes totais sitúase nos 131.475, cun consumo medio de 128 litros por habitante / día, que se mantén por baixo da media española (132 litros por habitante / día).

Para garantir a mellor subministración posible á cidadanía, Emalcsa realiza un importante esforzo no mantemento na súa rede de tubaxes, e o ano 2017 non foi unha excepción. Nestes 12 meses renováronse 3,3 quilómetros de tubaxes, principalmente de fibrocemento, para ser substituídas por outras de fundición dúctil, máis resistentes ás roturas. O custo dos traballos ascendeu a 1.404.728,88 ?. Nestes momentos, a lonxitude da rede de Emalcsa é de 558,912 km, e o 77,9% atópase renovado.

O número de roturas fortuítas en 2017 foi de 118, o que establece un valor de 0,21 roturas por km de rede, moi por baixo das 0,40 recomendadas polo Ministerio de Medio Ambiente.

 

Obras e xestión de calidade

Dentro das obras de ampliación da rede, destaca especialmente o depósito de cabeceira situado en Almeiras, en Culleredo, cuxa construción comezou neste exercicio. Terá 5.800 m³ de capacidade e reforzará un punto crucial da rede de distribución. Nunha segunda fase melloraranse tamén as conexións existentes e instalaranse novas conducións para a entrada e saída de auga do depósito. O custo das obras é de 2.499.096,86 ?.

Ademais, Emalcsa mantivo ao día os requisitos necesarios para renovar ata 2019 os dous certificados de calidade que xa posuía: UNEEN ISO 9001 en Xestión da Calidade, UNE-NISO 14001 en Xestión Ambiental. E obtivo dúas novas certificacións, Sistema de Xestión do Risco nº GR-0001/2016 e Sistema de Xestión da Enerxía nº GE-2016/0002. Este catro certificados constatan o compromiso coa eficacia da empresa pública á hora de satisfacer as necesidades dos seus clientes, protexer o medio ambiente e facer fronte aos riscos.

 

Creación da Cátedra Emalcsa-UDC

En canto a investigación e desenvolvemento, destaca especialmente a creación da Cátedra Emalcsa-UDC, como ferramenta de consolidación do liderado de Emalcsa no deseño e desempeño nos sistemas de auga urbana. Unha das actividades fundamentais da Cátedra será desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación no ámbito da xestión sustentable da auga urbana.

Durante o pasado ano aprobouse, tamén, o primeiro Código Ético e de Conduta de Emalcsa, que recolle os valores da súa cultura empresarial e as pautas de conduta do seu persoal, tanto interna como externamente.

Últimas noticias

+

EMALCSA garante a seguridade do subministro de auga a fogares e empresas

Despois de recibir varias consultas, desde a Empresa Municipal de Augas da Coruña, EMALCSA, aclárase que os estudos publicados recentemente fan referencia de forma exclusiva á presenza de restos de Covid-19 en augas residuais dos sumidoiros de fecais, polo que se garante a seguridade da agua que subministra á cidade e a varios concellos da área metropolitana, que cumpre con todos os parámetros recomendados pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e outros organismos internacionais. Estes avalan en base ás evidencias científicas dispoñibles que os tratamentos de filtración e desinfección que utiliza EMALCSA eliminan ou inactivan o coronavirus, polo tanto, o servizo que chega a  fogares e empresas é seguro.

A día de hoxe, existe consenso en distintas entidades científicas, como a Organización Mundial da Saúde, o ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e a EPA (Environmental Protection Agency) sobre que o virus non foi detectado en augas de consumo cando están tratadas con filtración e desinfección, tal e como aplica EMALCSA. Así, desde a Empresa Municipal destácase que o seu actual tratamento de desinfección de augas garante un axeitado nivel de protección, facendo que a súa auga sexa segura tanto para beber como para cociñar  ou o uso hixiénico.

Desde o mesmo momento en que se declarou o Estado de Alarma, EMALCSA puso en marcha un Plan de Continxencia, que permite asegurar a actividade nas plantas de producción, incluído o laboratorio de calidade da auga, con protocolos de traballo ben definidos e en plena consonancia coas medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e a administración pública.

+

O ministerio de Sanidade considera a EMALCSA "operador de servizos esenciais"

A Empresa Municipal de Augas da Coruña (EMALCSA) é unha das entidades ás que se dirixe a Orden SND/274/2020 do 22 de marzo que hoxe publica o Boletín Oficial do Estado (BOE), na que, baixo a sinatura do ministro de Sanidade Salvador Illa, ínstase a tomar “medidas tendentes a evitar posibles problemas de saúde mediante a garantía dos niveis de salubridade e hixiene tanto no subministro da auga como nos servizos de saneamento das augas residuais urbanas”.

Deste xeito, Emalcsa pasa a ser considerada “operadora de servizos esenciais” e así tamén poderá dispor dos produtos, substancias e materiais hixiénicos necesarios para garantir o cumprimento da normativa sanitaria aplicable ás augas de consumo humano. A Orde ministerial deriva do Real Decreto-Lei 8/2020, que sinala as medidas dirixidas a facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 e establece que o subministro de auga potable para o consumo humano é un servizo esencial, que debe quedar garantido, especialmente nas actuais circunstancias.

EMALCSA asumiu estas diretrices desde o primeiro momento e mantén con total normalidade o subministro e a calidade da auga, ao que tras a Orde ministerial, en vigor namentres dure o Estado de Alarma, suma o acceso aos combustibles básicos para poder realizar o servizo nas condicións esixidas así como o permiso para dispor das existencias propias. Ademais, aválase o acceso de EMALCSA ao aprovisionamento dos produtos e materiais hixiénicos necesarios para o servizo, como xel hidroalcóholico, bactericidas, líquidos desinfectantes, mascarillas, ou traxes desechables.

Por último, segundo o publicado no BOE, corresponderá á administración autonómica ditar as resolucións, disposicións e instruccións necesarias para garantir a eficacia desta Orde.

+

COMUNICACIÓN EMALCSA CORINAVIRUS

Emalcsa asume a súa responsabilidade coa sociedade

pondo en marcha un Plan de Continxencia

pola crise do COVID-19.

A Empresa Municipal de Augas da Coruña e as Autoridades Municipais, puxeron en marcha un plan de continxencia que permite garantir a subministración á poboación da Coruña e concellos da área metropolitana, ao asumir a responsabilidade co Plan de Emerxencia Nacional.

A posta en marcha das medidas decretadas polo Goberno da nación en relación á crise do Coronavirus supuxo un reto para a compañía pública de face a manter o servizo e ao mesmo tempo organizar o traballo de modo que se reduza o número de persoas traballadores expostas, establecendo regras para evitar e reducir a frecuencia e o tipo de contacto de persoa a persoa e clientes.

O Plan de Continxencia, preparado polo Comité de Riscos de EMALCSA, permite manter o servizo grazas ao compromiso dos seus traballadores e o alto grao tecnolóxico que a compañía adquiriu nos últimos anos. Esta situación permite que moitos dos procesos da compañía poidan ser controlados *remotamente e en canto á atención ao cidadán case todas as xestións poderán seguir realizándose con normalidade a través da oficina virtual (www.emalcsa.es), e o teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22.

Durante polo menos 15 días, só permanecerán en activo o persoal de produción estritamente necesario, organizado en quendas de traballo nas plantas de produción, incluído laboratorio de calidade da auga, o e persoal de avarías para continxencias maiores en grupos *preestablecidos e con protocolos de traballo ben definidos, en atención ás medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e goberno. A oficina comercial permanecerá pechada, pero mantendo a actividade a través dos medios citados previamente. Durante estes 15 días limitaranse os labores de lectura e xestión de contadores, salvo emerxencias ou falta de subministración que se atenderán baixo demanda no teléfono de atención ao cliente. O persoal de oficina fará as súas funcións mediante a habilitación progresiva das ferramentas de teletraballo. Durante os próximos días rogamos aos cidadáns que limiten as súas xestións, ao suspender temporalmente os prazos administrativos.

Dende EMALCSA animamos aos cidadáns a permanecer nas súas casas, co compromiso de todos os traballadores para que non lles falte a auga de calidade e na cantidade habitual, lembrando sempre facer un uso responsable do recurso co fin de garantir o servizo e manter o nivel de calidade da auga fornecida.

Lembramos que calquera dúbida poden resolvela no noso teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22