Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración de su navegador, en nuestra Política de cookies
Sala de prensa

Sala de prensa

O modelo de xestión do encoro de Cecebre protagoniza o primeiro seminario da Cátedra Emalcsa

Noticias |

 

 

O 31 de maio celebrouse o primeiro seminario da Cátedra Emalcsa, centrado no potencial da rede de monitorización GLEON, que acaba de ser lanzada no depósito de Cecebre. É un proxecto colaborativo entre a nosa empresa pública ea Universidade da Coruña, ao que asistiron unhas 50 persoas.

O seminario, titulado Novos desafíos na xestión dos corpos de auga: lagos e encoros. O plan GLEON 'Abegondo-Cecebre' centrouse en mostrar iniciativas e actividades, completas ou en proceso, vinculadas ao estudo das cuncas dos ríos Mero e Barcés, onde se atopa o encoro de Cecebre. Pero tamén sinalou necesidades e expectativas futuras, como a importancia de mellorar a detección dos novos contaminantes derivados da actividade humana (medicamentos, produtos de limpeza...).

A cita tivo lugar no Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), no Campus de Elviña. Contó coa intervención dunha ducia de expertos, en cinco breves conferencias e unha mesa redonda.

Esta actividade informativa serviu para mostrar aspectos novidosos, como o papel da "ciencia cooperativa" para tratar problemas complexos (por exemplo, a través de iniciativas como a GLEON Network), para abordar problemas apenas coñecidos no noso contorno (por exemplo, a contaminantes emerxentes) ou posúen retos e oportunidades derivados dunha acción singular, o lago de Meirama.

 
A cátedra Emalcsa é un marco de traballo entre Emalcsa e UDC, para avanzar no coñecemento das estratexias de xestión do sistema urbano de augas. Foi creado en setembro de 2017 para consolidar a colaboración que ambas as dúas institucións desenvolveran xa durante varias décadas.

Para a Universidade da Coruña, o presidente representa unha gran oportunidade para mostrar as súas capacidades e fortalezas no campo da xestión sostible dos recursos hídricos nas tres áreas en que se basea: ambiental, social e económico. Este concepto é considerado por Emalcsa como fundamental na súa estratexia de mellora continua dos servizos encomendados.
 

 

Programa do Seminario Novos retos na xestión das masas de auga: lagos e encoros. O plan GLEON ‘Abegondo-Cecebre’

09:30 - 09:45 h. Presentación das Xornadas

09:45 - 10:15 h. A Cátedra Emalcsa. Desenvolvemento Urbano Sensible á Auga e masas de auga.

Ricardo Vázquez Pérez. Director de innovación e desenvolvemento de Emalcsa

Joaquín Suárez López. Director da Cátedra Emalcsa

10:15 - 10:35 h. Ciencia cooperativa e investigación en recursos hídricos: a rede internacional GLEON.

Dra. Carmen Cillero Castro. Área de I+D de 3Edata

10:45 - 11:05 h. Ciencia cooperativa e investigación en recursos hídricos: Exemplos e potencial

Dra. Carmen Cillero Castro. Área de I+D de 3edata

11:05 - 11:35 h. O encoro de Abegondo-Cecebre: Primeiro observatorio GLEON da Península Ibérica

Jordi Delgado Martín. Escola Técnica Superior de Enxeñería de Caminos, UDC.

11:35 - 12:05 h. O lago de Meirama. Un espazo mineiro recuperado.

Roberto González Philippon. Subdirector de Operacións de Recursos Naturais de Gas Natural Fenosa S.A.

12:05 - 13:00 h. Mesa Redonda. Nuevos retos en la gestión de masas de agua naturales y modificadas

Moderador: Joaquín Suárez López

Ponentes: Roberto Arias Sánchez. Subdirector Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico de Aguas de Galicia.

Jorge M. Blanco Ballón. Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos. Xestor da Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”.

Fernando Cobo Gradín. Director da Estación Hidrobiolóxica do Encoro do Con. Universidade de Santiago de Compostela

Moisés Canle López. Grupo de investigación de Reactividade Química e Fotorreactividade · Universidade da Coruña.

13:00 - 13:15 h. Clausura do Seminario

Roberto Arias Sánchez. Subdirector xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico de Augas de Galicia.

  • Seminario Cátedra Emalcsa
  • Seminario Cátedra Emalcsa
  • Seminario Cátedra Emalcsa
  • Seminario Cátedra Emalcsa

Últimas noticias

+

EMALCSA garante a seguridade do subministro de auga a fogares e empresas

Despois de recibir varias consultas, desde a Empresa Municipal de Augas da Coruña, EMALCSA, aclárase que os estudos publicados recentemente fan referencia de forma exclusiva á presenza de restos de Covid-19 en augas residuais dos sumidoiros de fecais, polo que se garante a seguridade da agua que subministra á cidade e a varios concellos da área metropolitana, que cumpre con todos os parámetros recomendados pola Organización Mundial da Saúde (OMS) e outros organismos internacionais. Estes avalan en base ás evidencias científicas dispoñibles que os tratamentos de filtración e desinfección que utiliza EMALCSA eliminan ou inactivan o coronavirus, polo tanto, o servizo que chega a  fogares e empresas é seguro.

A día de hoxe, existe consenso en distintas entidades científicas, como a Organización Mundial da Saúde, o ECDC/CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e a EPA (Environmental Protection Agency) sobre que o virus non foi detectado en augas de consumo cando están tratadas con filtración e desinfección, tal e como aplica EMALCSA. Así, desde a Empresa Municipal destácase que o seu actual tratamento de desinfección de augas garante un axeitado nivel de protección, facendo que a súa auga sexa segura tanto para beber como para cociñar  ou o uso hixiénico.

Desde o mesmo momento en que se declarou o Estado de Alarma, EMALCSA puso en marcha un Plan de Continxencia, que permite asegurar a actividade nas plantas de producción, incluído o laboratorio de calidade da auga, con protocolos de traballo ben definidos e en plena consonancia coas medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e a administración pública.

+

O ministerio de Sanidade considera a EMALCSA "operador de servizos esenciais"

A Empresa Municipal de Augas da Coruña (EMALCSA) é unha das entidades ás que se dirixe a Orden SND/274/2020 do 22 de marzo que hoxe publica o Boletín Oficial do Estado (BOE), na que, baixo a sinatura do ministro de Sanidade Salvador Illa, ínstase a tomar “medidas tendentes a evitar posibles problemas de saúde mediante a garantía dos niveis de salubridade e hixiene tanto no subministro da auga como nos servizos de saneamento das augas residuais urbanas”.

Deste xeito, Emalcsa pasa a ser considerada “operadora de servizos esenciais” e así tamén poderá dispor dos produtos, substancias e materiais hixiénicos necesarios para garantir o cumprimento da normativa sanitaria aplicable ás augas de consumo humano. A Orde ministerial deriva do Real Decreto-Lei 8/2020, que sinala as medidas dirixidas a facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 e establece que o subministro de auga potable para o consumo humano é un servizo esencial, que debe quedar garantido, especialmente nas actuais circunstancias.

EMALCSA asumiu estas diretrices desde o primeiro momento e mantén con total normalidade o subministro e a calidade da auga, ao que tras a Orde ministerial, en vigor namentres dure o Estado de Alarma, suma o acceso aos combustibles básicos para poder realizar o servizo nas condicións esixidas así como o permiso para dispor das existencias propias. Ademais, aválase o acceso de EMALCSA ao aprovisionamento dos produtos e materiais hixiénicos necesarios para o servizo, como xel hidroalcóholico, bactericidas, líquidos desinfectantes, mascarillas, ou traxes desechables.

Por último, segundo o publicado no BOE, corresponderá á administración autonómica ditar as resolucións, disposicións e instruccións necesarias para garantir a eficacia desta Orde.

+

COMUNICACIÓN EMALCSA CORINAVIRUS

Emalcsa asume a súa responsabilidade coa sociedade

pondo en marcha un Plan de Continxencia

pola crise do COVID-19.

A Empresa Municipal de Augas da Coruña e as Autoridades Municipais, puxeron en marcha un plan de continxencia que permite garantir a subministración á poboación da Coruña e concellos da área metropolitana, ao asumir a responsabilidade co Plan de Emerxencia Nacional.

A posta en marcha das medidas decretadas polo Goberno da nación en relación á crise do Coronavirus supuxo un reto para a compañía pública de face a manter o servizo e ao mesmo tempo organizar o traballo de modo que se reduza o número de persoas traballadores expostas, establecendo regras para evitar e reducir a frecuencia e o tipo de contacto de persoa a persoa e clientes.

O Plan de Continxencia, preparado polo Comité de Riscos de EMALCSA, permite manter o servizo grazas ao compromiso dos seus traballadores e o alto grao tecnolóxico que a compañía adquiriu nos últimos anos. Esta situación permite que moitos dos procesos da compañía poidan ser controlados *remotamente e en canto á atención ao cidadán case todas as xestións poderán seguir realizándose con normalidade a través da oficina virtual (www.emalcsa.es), e o teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22.

Durante polo menos 15 días, só permanecerán en activo o persoal de produción estritamente necesario, organizado en quendas de traballo nas plantas de produción, incluído laboratorio de calidade da auga, o e persoal de avarías para continxencias maiores en grupos *preestablecidos e con protocolos de traballo ben definidos, en atención ás medidas adoptadas polas autoridades sanitarias e goberno. A oficina comercial permanecerá pechada, pero mantendo a actividade a través dos medios citados previamente. Durante estes 15 días limitaranse os labores de lectura e xestión de contadores, salvo emerxencias ou falta de subministración que se atenderán baixo demanda no teléfono de atención ao cliente. O persoal de oficina fará as súas funcións mediante a habilitación progresiva das ferramentas de teletraballo. Durante os próximos días rogamos aos cidadáns que limiten as súas xestións, ao suspender temporalmente os prazos administrativos.

Dende EMALCSA animamos aos cidadáns a permanecer nas súas casas, co compromiso de todos os traballadores para que non lles falte a auga de calidade e na cantidade habitual, lembrando sempre facer un uso responsable do recurso co fin de garantir o servizo e manter o nivel de calidade da auga fornecida.

Lembramos que calquera dúbida poden resolvela no noso teléfono de atención ao cliente 981.24.23.22